Warunki korzystania z usług serwerowych nasza-chorwacja.pl


1.Nasza-chorwacja.pl to portal ogłoszeniowy prowadzony przez osobę fizyczną.
W razie jakichkolwiek problemów z umieszczeniem lub usunięciem ogłoszenia, skontaktuj się z nami: contact@nasza-chorwacja.pl

2.Serwer umożliwia bezpłatną publikację i wyszukiwanie ofert oraz zapytan związanych z noclegami. Portal umożliwia publikowanie ogloszen jedynie osobom, które wczesniej akcpetowały jego regulamin( warunki kosztystania z portalu) oraz RODO. Do tego zapoznały się z polityka prywatności portalu.

3.Na serwerze ogłoszeń nasza-chorwacja.pl zakazuje się umieszczania następujących typów ogłoszeń:

 

 

 

 

 4.Wszystkie usługi nasza-chorwacja.pl są użytkownikom udostępniane bezpłatnie.

5.Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu, niepublikowania ogłoszenia w ogóle lub usunięcia ogłoszenia z oferty, jeśli będzie ono sprzeczne z przepisami prawa Polski, regulaminem lub dobrymi obyczajami.

6.Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, jeżeli, zważywszy jego tekst, jest ono umieszczone w złym dziale lub jeżeli ogłoszenie sprawia wrażenie, że użytkownikiem jest w tym przypadku inna osoba prawna lub fizyczna. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, nawet jeżeli tylko podejrzewa, że narusza ono regulamin portalu nasza-chorwacja

7.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie chciał usunąć ogłoszenie, musi to zrobić sam.

8.Właściciel tylko pośredniczy w kontakcie między nabywcą a sprzedawcą, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość swiadczonych uslug, wiarygodność zamieszczanych treść, umowy zawarte między użytkownikami portalu, itp.

9.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych podanych przy rejestracji i danych statystycznych.

10.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników usług nasza-chorwacja.pl ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie usług portalu przez jego użytkowników lub osoby trzecie.

11.Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których użytkownik lub osoby trzecie zaznałyby bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w następstwie lub w związku z korzystaniem z usług portalu nasza-chorwacja.pl. Nie ponosi on odpowiedzialności za szkody, których użytkownicy lub osoby trzecie doznają w wyniku niemożności korzystania z usług nasza-chorwacja.pl lub w bezpośrednim albo pośrednim związku z tym faktem. 

12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść ogłoszenia i/lub zdjęcia albo inne pliki dołączone do ogłoszenia nie naruszały praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w prawa osób trzecich przez ogłoszeniodawcę.

13.Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi ogłoszeniodawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia. Zamieszczając ogłoszenie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania powyższych warunków oraz właściwych przepisów ustawowych.

 

14.Jeżeli ogłoszeniodawca dołączy do ogłoszenia zdjęcia, których jest autorem, z chwilą ich zamieszczenia na portalu internetowym udziela on administratorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć przez okres publikowania ogłoszenia na portalu internetowym oraz na sposoby ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem portalu i w myśl niniejszego regulaminu.

15. Ogłoszeniodawcy nie wolno dołączać do ogłoszenia zdjęć pochodzących z ogłoszeń innych sprzedawców, ich autorstwa, przedstawiających sprzedawany przez nich towar.

16. Właściciel oświadcza, że zarządzając usługami portalu nasza-chorwacja.pl dokłada i będzie dokładać wszelkich starań oraz działać z należytą starannością, tak aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, na które przy prawidłowym korzystaniu z usług portalu mogliby być narażeni jego użytkownicy lub osoby trzecie.

17.Właściciel ma prawo bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego powiadamiania wprowadzać zmiany lub innowacje usług portalu.

18.Na naszej stronie internetowej wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane (oprócz nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami użytkowników na naszej oraz pozostałych stronach internetowych, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogłyby zainteresować danego użytkownika.

19.Reklamacje dotyczące świadczenia usług można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres contact@nasza-chorwacja.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

20.Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od chwili opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.